Chào mừng bạn đến với website Trung tâm Tin học
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp và bồi dưỡng nhà giáogdktthhnbdnhagiaohttps://gdktthhnbdnhagiao.haiphong.edu.vn0
2 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HẢI PHÒNGttgdtxhaiphongttgdtxhaiphong.haiphong.edu.vn0
3 Trung tâm Tin họctttinhoctttinhoc.haiphong.edu.vn0
4 Trung tâm GDNN - GDTX quận Hải Angdnn-gdtxhaiangdnn-gdtxhaian.haiphong.edu.vn0
5 Trung tâm GDNN - GDTX quận Hồng Bànggdnn-gdtxhongbanggdnn-gdtxhongbang.haiphong.edu.vn0
6 Trung tâm GDNN - GDTX quận Ngô Quyềngdnn-gdtxngoquyengdnn-gdtxngoquyen.haiphong.edu.vn0
7 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Kiến Thụygdnn-gdtxkienthuygdnn-gdtxkienthuy.haiphong.edu.vn0
8 Trung tâm GDNN - GDTX quận Lê Chângdnn-gdtxlechangdnn-gdtxlechan.haiphong.edu.vn0
9 Trung tâm GDNN - GDTX huyện An Dươnggdnn-gdtxanduonggdnn-gdtxanduong.haiphong.edu.vn0
10 Trung tâm GDNN - GDTX quận Đồ Sơngdnn-gdtxdosongdnn-gdtxdoson.haiphong.edu.vn0
11 Trung tâm GDNN - GDTX Thủy Nguyêngdnn-gdtxthuynguyengdnn-gdtxthuynguyen.haiphong.edu.vn0
12 Trung tâm GDNN - GDTX huyện An Lãogdnn-gdtxanlaogdnn-gdtxanlao.haiphong.edu.vn0
13 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Bảogdnn-gdtxvinhbaogdnn-gdtxvinhbao.haiphong.edu.vn0
14 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cát Hảigdnn-gdtxcathaigdnn-gdtxcathai.haiphong.edu.vn0
15 Trung tâm GDNN - GDTX quận Dương Kinhgdnn-gdtxduongkinhgdnn-gdtxduongkinh.haiphong.edu.vn0
16 Trung tâm GDNN - GDTX Huyện Tiên Lãnggdnn-gdtxtienlanggdnn-gdtxtienlang.haiphong.edu.vn0
17 Trung tâm GDNN - GDTX quận Kiến Angdnn-gdtxkienangdnn-gdtxkienan.haiphong.edu.vn0

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98